Gazdaságtudományi terület

A képzésekkel kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

 • e-mail: felveteli.godollo [kukac] uni-mate.hu
 • telefon: +36 30 497 7952

Jelentkezési lap - beküldendő a fenti e-mail címre

Számlakérési nyilatkozat - kötelezően kitöltendő!


2021-ben meghirdetésre kerülő szakirányú továbbképzési szakok


Executive MBA szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő februártól induló képzésre: 2021. január 9.

Jelentkezési határidő szeptembertől induló képzésre: 2021. augusztus 14.

A képzés teljes neve:

Executive MBA szakközgazdász (A) Executive MBA menedzser (B)
szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek irányítására. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.

Képzés helye: MATE Szent István Campus 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. február 5. / 2021. szeptember 3.
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki (14.00 - 20.30) és
                                    szombati napokon (9.00 – 15.30)
Finanszírozási forma: önköltséges (A képzés árát a szemeszterek előtt kell befizetni)
Önköltség: 290 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 10 fő
Maximális létszám: 35 fő

Részvétel feltétele:

A képzésre minimum 2 év szakmai gyakorlattal és bármely államilag elismert egyetemi vagy főiskolai diplomával lehet jelentkezni. A programra történő felvételhez nyelvvizsga bizonyítvány a felvételhez nem szükséges, de a diploma kiadásának feltétele angol nyelvből legalább középfokú, C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (közgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A MENEDZSER SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

(A) szakközgazdász szakon végzettek: Executive MBA szakközgazdász

(B) menedzser szakon végzettek: Executive MBA menedzser

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. január 9. / 2021. augusztus 14.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

             MATE  Gazdaságtudományi Intézet, Vállalatgazdasági Tanszék
             2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
             E-mail: lencses.eniko [kukac] szie.hu

Csatolandó dokumentumok: 

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
  (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

Szakfelelős (Programigazgató): Prof. Dr. Illés Bálint Csaba, egyetemi tanár, E-mail: illes.balint.csaba [kukac] szie.hu

Kapcsolattartó (Programmenedzser): Dr. Lencsés Enikő, adjunktus, E-mail: lencses.eniko [kukac] szie.hu


Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2021. január 31. 

A képzés teljes neve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász (A) Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél felszámoló-biztosi tevékenység ellátásához előírt szakmai képzettséget biztosít.

Annak ellenére, hogy a fizetésképtelenségi eljárások száma az utóbbi években csökkent, továbbra is jelentős igény van a szakterületen megfelelő ismeretekkel és képzettséggel rendelkező szakemberek iránt.  A hatályos jogi szabályozás szerint a felszámolási eljárás lefolytatására jogosult felszámoló-biztosnak csak szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki.  A felszámolási eljáráson kívül a felszámoló-biztoshoz hasonló ismeretekkel rendelkező szakemberre van szükség a csődeljárás, a vagyonrendezési eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során. A szakirányú továbbképzés indításának alapvető célja a fentiek szerinti követelményeknek megfelelő szakemberek képzése.

A képzés jól hasznosítható, gyakorlati ismereteket nyújt a követelés-kezelési és követelés-érvényesítési folyamatokban, továbbá végrehajtási eljárásokban közreműködő szakemberek számára is. Ennek megfelelően a képzést különösen figyelmébe ajánljuk a követeléskezelő cégek, bankok és a tevékenységük jellegéből következően folyamatosan kinnlevőségekkel rendelkező vállalatok munkatársai számára.  

A képzés a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) stratégiai együttműködésével, a FOE által javasolt gyakorló szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

Képzés helye: SZIE-GTK Budai Campus 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. február
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 7- 8 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 285 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám:  15 fő
Maximális létszám: 30 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 1. A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (közgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 2. A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

(A) szakközgazdász szakon végzettek: Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász

(B) specialista szakon végzettek: Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. január 31.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
  (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

E-mail: felszamolo [kukac] uni-mate.hu
Kapcsolattartó: Kelenvölgyi Zoltán igazgatási ügyintéző
E-mailKelenvolgyi.Zoltan [kukac] uni-mate.hu
Tel.: +36 28-522 000/ 2020-as mellék

Szakvezető: Dr. Szira Zoltán egyetemi docens, E-mail: Szira.Zoltan [kukac] uni-mate.hu

Oktatási koordinátor: Dr. Kovács László egyetemi adjunktus, E-mail: Kovacs.Laszlo.jog [kukac] uni-mate.hu


Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja:

Az Idegennyelvi agrár szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzésen megújult agrártartalommal várjuk azokat, akik az agrár szakmai idegen nyelvet felsőfokú szinten szeretnék elsajátítani idegennyelven folytatott oktatáshoz, illetve a nemzetközi környezetben zajló tudományos kommunikációhoz. A képzést teljesítő hallgatók képesek lesznek kiselőadások tartására idegen nyelven, idegen nyelvű tárgyalásokon részt venni. Elsajátítják a megfelelő idegen nyelvi szakmai szókincset, frazeológiát, és azokat a készségeket, amelyek a tudományos cikk megírásához szükségesek.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat (egy tudományos cikk megírása idegennyelven) sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után angol/német idegen nyelvi szakmai kommunikátor oklevelet kapnak, (mely egyenértékű a felsőfokú állami „C” típusú nyelvvizsgával is (137/2008. Kormányrendelet alapján)

 

Jelentkezési határidő: 2021. május 12.

Tájékoztató előadás: 2021. május 13. 14 óra, online, zoom

Zoom meghívó:

Topic: Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirány-tájékoztató 2021. május 13. 14 óra

Time: May 13, 2021 02:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78430665598

Meeting ID: 784 3066 5598

Passcode: BHeu1h

 

Online írásbeli felvételi:2021. május 20. délelőtt

Online szóbeli felvételi: 2021. május 20. 14 óra, online, zoom

Zoom meghívó:

Topic: Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirány-szóbeli felvételi 2021. május 20. 14 óra

Time: May 20, 2021 02:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75529476443

Meeting ID: 755 2947 6443

Passcode: x9fAh5

 

Információk a képzésről:

Képzés helye: személyes jelenlétű (Gödöllő), online becsatlakozással

Központ: MATE Idegennyelvi Intézet, Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: esti

Képzés kezdete: 2021. szeptember 6.

Képzés gyakorisága: hetente 2 alkalommal (hétfő 13.30- 16.45, szerda: 13.30-16.45, heti 8 óra

Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 150 000 Ft/félév

Minimális induló létszám: 12 fő

Maximális létszám: 16 fő

Részvétel feltétele:

 • bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél
 • C típusú középfokú komplex nyelvvizsga
 • sikeres felvételi vizsga

A jelentkezés formája: visszaküldött jelentkezési lap

Információ (jelentkezési lap igénylése): angol: veresne.valentinyi.klara [kukac] uni-mate.hu

Információ (jelentkezési lap igénylése): német: boda.helga [kukac] uni-mate.hu

Érd:

dr. Veresné dr. Valentinyi Klára

mobil: 30 321 2609

e-mail: veresne.valentinyi.klara [kukac] uni-mate.hu

 


A pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: februárban induló képzésre 2021. január 25.; szeptemberben induló képzésre  2021. szeptember 10.

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

Információk a képzésről:

Képzés helye: MATE Szent István Campus 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: levelező

Képzés kezdete: 2021. február 12. (keresztfélév), vagy 2021. szeptember 17.

Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 4-5 hétvége

Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 95 000 Ft/félév

Minimális indulólétszám: 15 fő

Maximális létszám: 40 fő

Részvétel feltétele:

Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve (Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése):

Szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen)

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. január 25. (keresztfélév), 2021. szeptember 10.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

MATE Gazdaságtudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.  

E-mail: visztenvelt.andrea [kukac] szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

Elérhetőségeink:

Szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens

Kapcsolattartó: Visztenvelt Andrea egyetemi tanársegéd (visztenvelt.andrea [kukac] szie.hu)

Tel/fax: 28/522-000/3636 mellék; 28/522-993


Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 5.

A képzés teljes neve:

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük nemzetközi kapcsolatait mind az állami mind a versenyszférában. Gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára is.

A képzés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek szervezete (NPRSZ) stratégiai együttműködésével, az (NPRSZ) által javasolt gyakorló szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

Információk a képzésről

Képzés helyszínei: MATE Szent István Campus (Gödöllő), MATE Budai Campus
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. szeptember 18.  
Képzés gyakorisága: hetente szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 250 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 20 fő
Maximális létszám: 35 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 5.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:   

MATE 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: protokoll [kukac] szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
  (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

Elérhetőségeink:

E-mail: protokoll [kukac] szie.hu ()
Szakfelelős: Dr. Tóth Krisztina egyetemi docens (Toth.Krisztina [kukac] szie.hu)


Szakfordító szakirányú továbbképzés

 

A képzés célja:

A szakfordító szakirányú továbbképzés célja magas szintű szakmai idegennyelv-tudás elsajátítása, az idegen nyelvről magyarra történő fordításban hivatásos szakfordítói ismeretek oktatása, jártasság megszerzése a magyarról idegen nyelvre történő fordításban, a fordító szoftverek (MEMOQ) használatában, és a tolmácsolásban. A képzés keretein belül az általános és szakmai beszédkészség, prezentációs készség, íráskészség, magyar nyelvi ismeretek és a nyelvtani ismeretek is fejlesztésre kerülnek.

A szakfordító oklevél felsőfokú szakmai C-típusú nyelvvizsgával egyenértékű!

Információk a képzésről:

Képzés kezdete:2021. szeptember

Képzés helye, módja: online, hibrid

Képzés jellege: nappali

Képzés időtartama: 3 félév

Képzés ideje: minden héten csütörtökön 8.15- 18.00 óráig, illetve 3 szombaton (12 csütörtök+3 szombat)

Finanszírozási forma: önköltséges

Tandíj: 200.000 Ft / félév, diákigazolvány jár

Jelentkezési határidő: 2021. május 12.

Tájékoztató előadás: 2021. május 13, 13 óra, online, zoom

Zoom meghívó:

Klara Veresné Valentinyi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Szakfordító felvételi tájékoztató előadás

Time: May 13, 2021 01:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72529419037

Meeting ID: 725 2941 9037

Passcode: vsupB9

 

Online írásbeli felvételi: 2021. május 20. 10-12.30.

Online szóbeli felvételi: 2021. május 20. 13 óra, online, zoom

 Klara Veresné Valentinyi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Szakfordító szóbeli felvételi

Time: May 20, 2021 01:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74555906910

Meeting ID: 745 5590 6910

Passcode: reJ3k4

 

A jelentkezés formája: visszaküldött jelentkezési lap

Információ (jelentkezési lap igénylése):angol: veresne.valentinyi.klara [kukac] uni-mate.hu

Információ (jelentkezési lap igénylése):német: boda.helga [kukac] uni-mate.hu

 


Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

A képzés teljes neve:

Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász (A) Turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó (B) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek képzése, akik elsajátított elméleti és gyakorlati, Európai uniós és hazai jogi ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére illetve megoldására.

A képzés végső célja olyan ismeretek átadása, amelyek a turizmus állami/önkormányzati szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, a különféle turisztikai szolgáltatók, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek.

A képzés iránti igény:

Az Európai Unióban az 1990-es évek eleje óta folyik a turizmus, azon belül is az utazás, a szervezett utazás és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatók és szolgáltatások közösségen belüli egységes jogi szabályozásának megvalósítása. Az új jogszabályok alapvetően nem a régiek módosításai, hanem a turizmusban bekövetkezett változásokat követő, azokat a jog oldaláról rendező, a jelenleg hatályos jogszabályoktól alapvetően eltérő jogfilozófia alapján megalkotott uniós jogszabályok.

Az utazási csomagokról és utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló 2015/2302/EU irányelv szerinti tagállami jogszabályokat a tagállamok – így hazánk is - 2018. július 1-től alkalmazni kötelesek. Az irányelv nemcsak új utazási fogalmakat vezet be, de új alapokra helyezi az utazásszervezők és utazásközvetítők tevékenységét és felelősségét is. Mindezt a hatályba lépés óta meghozott magyarországi és más tagállami bírósági ítéletek is igazolják, egyben további gyakorlati jogalkalmazási kérdéseket vetettek fel. A képzés segítséget nyújt az új jogszabályok értelmezésében és mindennapi alkalmazásában is. A Magyarországon 2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv szintén javarészt teljesen új jogi koncepció alapján szabályozza a polgári jogviszonyokat, így az új szabályok jelentős mértékben átalakítják az utazásszervezők és utazók, illetve utazásközvetítők jogi kapcsolatát, felelősségrendszerét is. 2018. január 1-én lépett hatályba az új polgári perrendtartás is, amely szintén teljesen új alapokra helyezte többek között az utazók peres, illetve peren kívüli igényérvényesítésének szabályait. A brit Thomas Cook utazásszervező 2019 őszén bekövetkezett váratlan csődje cunamiszerűen sodort el olyan jó nevű utazási irodákat, mint például a Neckermann, ami hosszú távú hatással van nem csak az irodák jogi működésére, de az utazási iroda – utazó kapcsolatára is. Végül – de nem utolsó sorban - a nemzetközi turizmust érintő módosításokat készít elő a Turizmus Világszervezete (UNWTO) is, amely közvetett hatással bírnak nem csak az utazókra, hanem a jogalkotókra és turisztikai szolgáltatókra is. Mindezek a példálózó jelleggel kiemelt, nagy horderejű jogi változások az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolkodást, jogalkalmazást, konfliktuskezelést és megelőzést kívánnak a turizmus valamennyi szereplőjétől.

Információk a képzésről:

Képzés helye: MATE Budai Campus 

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező

Képzés kezdete: 2021. szeptember 10.

Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint

Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 250 000 Ft/félév (melyet a munkáltató átvállalhat) Részletfizetési kedvezmény kérhető!

Minimális indulólétszám:  15 fő

Maximális létszám: 30 fő

Szakvezető: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens

Vezető oktató: Dr. Salamon András ügyvéd, c. főiskolai docens, az International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA) és a Deutsche Gesellschaft für Reiserecht (DGfR) tagja,  a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki jogi tanácsadója

A részvétel feltétele: a képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 1. SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett közgazdász (korábban üzemgazdász), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett okleveles közgazdász (korábban okleveles közgazda) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 2. SZAKTANÁCSADÓ SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli (pl. jogi, bölcsészettudományi, műszaki stb.) alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 1. SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON végzettek: Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász
 2. SZAKTANÁCSADÓ SZAKON végzettek: Turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a szakvezető nevére címzett levélben postai úton, vagy szkennelve elektronikus levélben eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–RGVI Turizmus Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
 

Csatolandó dokumentumok: az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),

 • a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
  (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)
 • szakmai önéletrajz
 • számlakérési nyilatkozat

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4.000 Ft

Befizetés módja: átutalás

 


Executive MBA Diplomáciai és nemzetközi szervezetek szakértő szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 4.

A képzés teljes neve:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint  multinacionális cégek számára.

Információk a képzésről

Képzés helyszínei: MATE Budai Campus és Szent István Campus (Gödöllő)
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. szeptember 11.
Képzés gyakorisága: hetente szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 250 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 30 fő

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 4.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:   

MATE Gazdaságtudományi Intézet

Dr. Zaien Samir

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

E-mail: zaien.samir [kukac] szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata
  (Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

Elérhetőségeink:

Tel.: +36 28 522-000 /2250

E-mail: 
Szakfelelős: Dr Popp József dékán

Kontaktszemély: Dr. Zaien Samir (zaien.samir [kukac] szie.hu)


Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.

A képzés teljes neve:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés fő célja a közoktatás különböző területein vezetői pályára készülő pedagógusok szakmai felkészítése és a pedagógus szakvizsga képesítés megadása.

A mintatanterv segítségével Hallgatóink képességet és jártasságot szerezhetnek többek között az oktatásszervezésben, az oktatásirányításban, a tanügyigazgatásban, a szakmai fejlesztésben, valamint a pedagógiai folyamatok tervezésében.

Információk a képzésről:

Képzés helye: Gödöllői Campus
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. február. 13.

Képzés gyakorisága: félévenként 4-5 tömbösített szombati alkalom
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 125 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 50 fő

Részvétel feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után, az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE-GTK–HTI, Pedagógiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: bakos.izabella.maria [kukac] uni-mate.hu

Csatolandó dokumentumok:

 • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Jelentkezés díja: 4000 Ft

Befizetés módja: átutalás

 

Elérhetőségeink

Tel.: +36 28 522 000, +36 28 522 000/2644, E-mail: bakos.izabella.maria [kukac] uni-mate.hu
Szakvezető: Gyöngyösiné Szabó Judit, központvezető, Kaposvári Campus, Pedagógiai Kar

Gödöllői képzés szakmai koordinátora: Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó, egyetemi docens, tanszékvezető, Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: Khademi-Vidra.Aniko [kukac] uni-mate.hu

Gödöllői képzés operatív koordinátora: Dr. Bakos Izabella Mária, egyetemi tanársegéd, Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: bakos.izabella.maria [kukac] uni-mate.hu