Regionális és környezeti gazdaságtan MA

Szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezetgazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismeretek birtokában alkalmasak e szakmai terület sokoldalúan képzett diplomás szakembereivé válni. Önálló és irányító munkaköröket képesek betölteni a regionális tudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban közigazgatással, turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben. Alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, a természetvédelem, a turizmus és a vállalkozások területén jelentkező regionális tudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Alkalmazási szintű ismereteik révén alkalmasak a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magán-, valamint az akadémiai szférában a feladatok megoldására. A képzés 4 félévből áll. A hallgatók területfejlesztési szakirányon szakosodhatnak.

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Az egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán megszerzett szakismeret és gyakorlati tapasztalat kiváló alapja szakmai döntéseimnek, és hozzájárul mindennapi sikereimhez.”

Csonka Tibor
ügyvezető igazgató, OTP Bank NyRt.
Mikro- és Kisvállalati Igazgatóság
SZIE-GTK, regionális gazdaságtani szakirány, 2002.

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől