Műszaki menedzser MSc

A műszaki menedzser-képzés magasabb szintjét jelentő mester-(MSc) képzés során a természet-, műszaki-, továbbá gazdaság- és menedzsment tudományi ismeretek körét és mélységét is növeljük a BSc-szinthez képest. 
Az elméletileg igényesebb képzés a műszaki menedzseri munkakörök magasabb színvonalon történő ellátásához ad muníciót és felkészít a szakterületi doktor-(PhD) képzésre is. A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is.
 

Választható specializációk:

 • Agrobiznisz
 • Ipari marketing és logisztika
 • Megújuló energiák
 • Projektmenedzsment
 • Termelés- és minőségmenedzsment

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Műszaki menedzser képességei:

 • Képes a termelő és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és egyéb társadalmi szempontokból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra.
 • Képes üzleti tervek készítésére és megvalósítására, műszaki, gazdasági döntéselőkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására.
 • Képes a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.
 • Képes innovációs folyamatok tervezésének és megvalósításának összehangolására.
 • Képes multidiszciplináris műszaki ismereteket igénylő feladatok összehangolására, megvalósításuk irányítására.
 • Képes a statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazására az elmélyültebb kutatási tevékenység érdekében.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
  • a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai,
  • az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek matematika, fizika, kémia és további kvantitatív módszerek, mechanika, ökológia, nanotechnológia, ökonometria ismeretek,
 • gazdasági és humán ismeretek nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás- menedzsment, kommunikációs ismeretek, az egészségfejlesztés munkahelyi feltételeivel összefüggő ismeretek, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek,
 • műszaki menedzseri szakmai ismeretek rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati, gépipari, vegyipari, nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény, technológiák, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek,
 • IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei robotika, dróntechnológiák, képalkotási és adatfeldolgozási módszerek, felhasználói szoftverek, precíziós eljárások informatikai eszközei és rendszerei, metrológiai eljárások a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.

A specializációnak megfelelő ismeretek: A választható specializációkat is figyelembe véve a műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakterületekről szerezhető speciális ismeret. Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

 

További információ a szakról