Ellátásilánc-menedzsment MSc

Szakképzettség: okleveles logisztikai menedzsment
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

A vállalatok idő-alapú versenyben működnek, mert „az idő pénz”. A hasznos és jó minőségű termék ma már önmagában kevés, a vevő azt azonnal és az adott helyen szeretné elérni. Emiatt a logisztika stratégiai jelentőségűvé vált. Ugyanakkor a folyamatok egyre inkább átlépik a vállalati határokat: az új típusú (horizontális és vertikális) partnerkapcsolatok, valamint a tevékenységek kiszervezése miatt hálózatokat alkotó vállalatok között kell az áru- és információáramlást „menedzselni”. Az értékesítés hagyományos útjaink bedugulása miatt a kereskedelemben egyre fontosabb szerepet kapnak az új alternatív értékesítési formák, pl. az e-kereskedelem, ahol a termékek néhány kattintással a globalizált világ bármely pontjáról elérhetővé vállnak. A jövő logisztikai vezetőinek ezekre a kihívásokra is fel kell készülniük.

A képzés célja:

A cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált logisztikai rendszer működését és összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat összekötő ellátási láncok irányítására. Ehhez a termékek és szolgáltatások áramlását realizáló tevékenységek (szállítás/fuvarozás, készletgazdálkodás, telephely megválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelés-feldolgozás, vevőkiszolgálás, stb.) integrált szemlélete szükséges. Emellett a végzett szakemberek a megszerzett elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek legyenek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére is. Végül a képzés megteremti annak lehetőségét is, hogy a hallgatók tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

 

Egy volt hallgató véleménye:

"Az a tapasztalatom, hogy az egyes vállalatok már szinte csődbe jutnak, s még mindig nem veszik észre, hogy a baj oka a logisztikai szemléletmód hiánya. Egy cégvezető számára ma már elengedhetetlen a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátási lánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatok ismerete. A logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési, elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásai"t, vagy az informatika nyújtotta lehetőségeket ismerni azonban ma már kevés: ezek gyorsan változnak, amire reagálni kell, sőt: proaktívan kell cselekedni. A Szent István Egyetem logisztikai képzése élvezetes módon adott számomra modern, rugalmas ismereteket és vezetői készségeket."

Kremmer László, PMP
MBA hallgató