Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Szakképzettség: vidékfejlesztési agrármérnök
Szakirány: agrárgazdasági; területfejlesztési
Képzési terület: agrár
Képzési ág: gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév, levelezőn: 250.000Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

 

A képzés célja olyan  vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. A hallgatók területfejlesztési és agrárgazdasági szakirányokon szakosodhatnak.

 

A szak mintatanterve 2017/2018. tanévtől