Turizmus-vendéglátás BA

Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
Szakirányok: animáció szervező menedzser és  konferencia-szervező menedzser
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin: 270.000 Ft/félév. levelezőn: 250.000 Ft/félév)
A képzési idő: 7 félév (a 2020/21-es tanévtől 8 félév)

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretek:

 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek,
 • matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati   gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök,
 • társadalomtudományi alapismeretek,
 • EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia.
 • Szakmai törzsanyag: a turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz, a turizmus vagy a vendéglátás ismeretköreihez kapcsolódnak.

A turizmus vendéglátás szakon végzett hallgatók szakképzettségüket elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusoknál történő elhelyezkedés során hasznosíthatják:

 • szálláshelyeken a front office (recepció, porta), a house keeping, a vendéglátás, a rendezvényszervezés, az értékesítés- és marketing, valamint a gazdálkodáshoz, adminisztrációhoz kapcsolódó munkaterületeken, akár középvezetői munkakörökben is
 • konferencia és rendezvényszervezőként
 • utazásszervezők és utazási irodák munkatársaként, vezetőjeként
 • vendéglátó egység munkatársaként, menedzsereként
 • fürdőlétesítmények (gyógy-, wellness- és élményfürdők) munkatársaként
 • kulturális- és sportlétesítmények rendezvényszervező-, vagy marketingért felelős munkatársaként, menedzsereként
 • természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok turisztikai szakértőjeként, programszervezőjeként
 • a helyi-, térségi- és állami turizmus irányításban változatos munkakörökben
 • önkormányzatok turisztikai referenseként
 • desztinációmenedzsment (TDM) szervezet munkatársaként
 • pályázatírással, kutatással foglalkozó vállalkozások és szervezetek munkatársaként
 • saját turisztikai/szabadidős vállalkozás vezetőjeként.

Már az alapképzés során figyelmet fordítunk a Turizmus-vendéglátás alapképzési szak hallgatói közül azokra, akik az elméleti alapokkal, a kapcsolódó kutatásokkal és tudományos kérdésekkel intenzívebben kívánnak foglalkozni. Ők azok, akik mesterképzési szakaink, majd doktori képzéseink bázisát képezik. Szakirányú továbbképzéseink szintén fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak önnek, vagy akár új szakképzettség megszerzésére szolgálhatnak.

A szak mintatanterve a 2019/2020 tanévtől