Lótenyésztő, lovassport-szervező agrármérnök BSc

1. Az alapképzési szak megnevezése: lótenyésztési és lovassportszervező agrármérnök

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 

-    szakképzettség: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

3.   Képzési terület: agrár

4.   A képzési idő félévekben: 7 félév

 

A képzés célja: olyan mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, agrárműszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési alapismeretekkel rendelkeznek és emellett a lótartás, tenyésztés és lovassportok területén mélyítik el tudásukat. A képzés során megszerzett kompetenciák révén hallgatóink képesek a lótenyésztő- és kereskedő szervezetek munkájába bekapcsolódni csakúgy, mint a lovardák sikeres működtetésében és a lovassportok szervezésében aktívan részt vállalni.

A szakma szépségei: A magyarság történetének a ló mindig elválaszthatatlan részét képezte. Így hazánkban a lótartás, tenyésztés és lovas sportok több száz éves múltra tekintenek vissza. Napjainkban is komoly nemzetközi sikerekkel büszkélkedhetünk a különböző szakágakban. E hagyományokra építve a képzés során hallgatóink az elméleti ismeretek elsajátítása mellett találkozhatnak a szakma legkiemelkedőbb képviselőivel, valamint a gyakorlatban tapasztalhatják meg a lovakkal végzett munka szépségét.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A hazai lovas ágazat dinamikusan növekszik. A tenyésztő- és lovassport szervezetek, valamint a gyorsan szaporodó lovardák folyamatosan igénylik a fiatal, naprakész tudással rendelkező diplomás szakembereket, akik nem pusztán a lovaglást és a lovak szeretetét tartják feladatuknak, de a lovak tudatos tenyésztését, okszerű tartását és a lovassportokkal kapcsolatos szervezési feladatokat is küldetésüknek tekintik.