Kertészmérnök BSc

A képzés célja: olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére; ágazgat szakigazgatási alapfeladatinak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére; alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére; ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termések forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén. A képzés során kiemelkedő szerepe van a saját kertészeti tanüzemben végzett rendszeres gyakorlatoknak. Emellett hallgatóink számára lehetőséget biztosítunk, hogy az ország kiemelkedő kertészeti vállalkozásainál végezzék szakmai gyakorlatukat.

1.   Az alapképzési szak megnevezése: kertészmérnöki (Horticultural Engineering)

2.   Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

-    szakképzettség: kertészmérnök 

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

3.   Képzési terület: agrár

4.   A képzési idő félévekben: 7 félév