Gazdálkodási és menedzsment BA

Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
Szakirányok: ellátási lánc menedzsment, üzletviteli menedzser
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin 270.000. Ft/félév. levelezőn 250.000. Ft / Félév)
Képzési idő: 7 félév

A képzés célja olyan vállalati közgazdászok képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és intézmények folyamatainak, tevékenységeinek tervezésére, elemzésére, a vállalati erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás, ill. a vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mester ciklusában történő folytatásához, ill. alapokat biztosít a későbbi doktori képzésre (PhD) is.

A képzés tantárgyai modulokba csoportosíthatók, amelyek a következők:

  • módszertani alapozó modul (gazdasági matematika, statisztika, informatika),
  • elméleti-gazdaságtani alapozó modul (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságtörténet),
  • nemzetgazdasági és társadalomtudományi modul (Európai Uniós ismeretek, gazdaságpszichológia, filozófia, gazdaságpolitika),
  • üzleti alapozó modul (vállalatgazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, számvitel, szervezés és vezetés, emberi erőforrás menedzsment, termelés‑ és szolgáltatásmenedzsment, vállalati információs rendszerek és jogi ismeretek).

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak közös modulja a következő tantárgyakból áll: üzleti kommunikáció, marketingmenedzsment, üzleti etika, stratégiai tervezés és menedzsment, kontroling, elemzés, szervezeti magatartás, gazdasági informatika, minőségmenedzsment, pénzügyi jog, kis- és középvállalkozások menedzsmentje, döntéselmélet.

Az alapozó tanulmányok fontos része a kétféléves üzleti nyelv és különböző készségfejlesztő tantárgyak (prezentációs technikák, karriertervezés, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning) teljesítése is.

Az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása mellett, a képzés utolsó két félévében szakirányi specializációra nyílik lehetőség. A Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az elfogadott szakirányok a következők:

  • Ellátási lánc menedzsment,
  • Üzletviteli menedzser

Egy volt hallgató véleménye:

"Az egyetemen eltöltött öt év alatt - nagy felkészültségű oktatók irányítása mellett - olyan széleskörű ismeretekre tettünk szert, amelyek az élet számos területén tettek bennünket alkalmassá arra, hogy megfeleljünk a kihívásoknak és sikeres szakmai életpályát alakítsunk ki. És az sem elvetendő, hogy minderre rendkívül kellemes környezetben került sor."

Éder Tamás
igazgató
Bonafarm Zrt.

 

A szak mintatanterve a 2017/2018 tanévtől