Emberi erőforrások BA

Szakképzettség: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Képzési helyszín: Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (Nappalin 270.000 Ft/félév, Levelezőn: 250.000Ft/félév)
Képzési idő: 7 félév

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, a szervezetek emberierőforrás-gazdálkodási funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására, továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatására.

Képzés rövid tartalma:

  • tanulmányaik során a hallgatók korszerű közgazdasági, módszertani és üzleti ismereteket kapnak;
  • elsajátítják az emberierőforrás-gazdálkodási, fejlesztési, munkaerő-piaci és érdekegyeztetési folyamatok elemzéséhez és szervezéséhez szükséges szakmai ismereteket;
  • üzleti, módszertani és emberierőforrás-gazdálkodási ismereteik alapján képessé válnak döntés-előkészítést segítő elemzési és tervezési feladatok ellátására a nemzetgazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban;
  • megszerzett ismereteik révén magasabb szintre is léphetnek. Az alapszak követelményeinek teljesítésével mester szinten tanulhatnak tovább, amennyiben az ott meghatározott feltételeket teljesítik.

 

Volt hallgatóink véleménye:

"2010-ben szereztem BA diplomát Emberi erőforrás szakon a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Remekül telt a 6 félév, amit az iskolában tölthettem, és az ez alatt megszerzett ismereteket mind tudom használni a munkámban. Pályakezdőként nem könnyű ma munkát kapni Magyarországon, viszont a színvonalas képzés hozzásegített ahhoz, hogy jó állást találjak. Megtérült a befektetésem, hogy 3 évig az Emberi erőforrások szakon tanultam. Barátságok születtek, és a tanárok is támogattak igyekezetemben, hogy jó szakemberré váljak. Most erre az útra léptem rá, de folyamatosan kell tanulni. A közeljövőben szeretnék egyetemi diplomát szerezni, és nem is kérdés, hogy a SZIE-GTK lehetőségei közül fogok választani."

Osvald László
Toborzási és kiválasztási munkatárs

 

"2009-ben végeztem a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emberi erőforrások alapszakán, azóta egy nemzetközi banknál dolgozom. Úgy gondolom, az egyetemi évek felkészítettek mind szakmai, mind pedig lelki téren a munkában való helytállásra. Az oktatói gárdának köszönhetően alkalmam nyílt az általános tankönyvi megfogalmazásokon túl az emberi erőforrás gazdálkodás gyakorlati területeinek megismerésére is. Az alapszak nem csupán a szakma alapjait segített elsajátítani, hanem lehetőséget nyújtott egy olyan tudásanyag elsajátítására, amely számos ponton kapcsolódik egy szervezet különböző területeihez."

Mészáros Zoltán
Információ biztonsági rendszerelemző

 

A szak mintatanterve a 2019/20. tanévtől